Gimnazjum
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

konkurs 3D

Konkurs na zabytek z Londynu w formie 3D

 

W maju odbył się konkurs na zabytek z Londynu w formie 3D.
Był on dedykowany dla klas I. Zadaniem uczniów było przygotowanie modelu budowli znajdującej się w Londynie oraz opisanie w języku angielskim historii powstania tego zabytku.
Forma wykonania była dowolna. Można było użyć papieru, drewna lub innych materiałów.
Celem konkursu było zapoznanie się ze słynnymi budowlami i poznanie genezy ich powstania.
Uczniowie chętnie zaangażowali się w wykonanie prac.

Konkurs wygrały uczennice Ic (Natalia Moskal i Daria Garbień) oraz Zofia Bochenek Ia, które wykonały Big Ben.

Marta Dzidek